fbpx

Jämställdhetskämpar i trossamfund

Tid: Onsdag 30/1, 13.00-14.00
Lokal: Lilla salen

Spår: SAMHÄLLETS UTMANINGAR

Genom historien och runt om världen har religiösa aktörer direkt motverkat kvinnors rättigheter. Många samfund motsätter sig abort, har svårt att acceptera kvinnliga ledare och upprätthåller på olika sätt kollektivets makt över kvinnors och flickors sexualitet. Men det måste inte vara så. I kyrkor, moskéer, synagogor och andra heliga rum pågår ett förändringsarbete som har kommit olika långt. Vi möter starka feminister med olika trosuppfattningar som står upp mot konservatism, extremism och hedersrelaterat våld och förtryck. Vilket motstånd möter de? Vad kan de lära av varandra? Och hur kan omvärlden stötta deras kamp?

Medverkande:
Ester Kazen, generalsekreterare för Sveriges ekumeniska kvinnoråd, SEK
Sherin Khankan, imam och grundare av Mariam-moskén
Eva Ekselius, journalist, Judiska församlingen

Moderator: Jana Jakob, projektkoordinator, Myndigheten för stöd till trossamfund