Paula Wennberg

Projektledare Luleå tekniska universitet

Paula Wennberg arbetar som projektledare på Centrum för Distansöverbryggande Teknik vid Luleå tekniska universitet. Hon initierar och leder innovationsprojekt inom IT-sektorn i nära samarbete genusforskare, företag och omgivande samhälle.

Hennes arbete har resulterat i en rad av innovationer och digitala verktyg för integrering av ett jämställdhetsperspektiv i projekt och andra verksamheter. Hon är grundare av Gender Contact Point och en av redaktörerna för ”Skapa hållbar förändring”, en handbok för att integrera jämställdhet och mångfald i forskning och innovation.

Hon deltar i passet Innovativ samverkan mellan akademi och näringsliv.

Paula-Wennberg_LTU1