Vanja Möller Zouzouho

Utvecklingsledare för jämställdhet, Botkyrka  kommun

Vanja Möller Zouzouho är utvecklingsledare för jämlikhet i Botkyrka kommun. Vanja har varit en av de ansvariga för att ta fram Botkyrka kommuns uppdaterade strategi och riktlinjer för jämlikhet som kom 2017 och samordnar implementeringsarbetet. Som ett led i det arbetet har hon tillsammans med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) anpassat deras analysmodell för verksamhetens resultat till Botkyrka, vilket innebär ett tydligt jämställdhet- och jämlikhetsperspektiv.

Hon började sin kommunala karriär 2011 med intervjustudien ”Kvinnor utanför arbetsmarknaden berättar – en intervjustudie i norra Botkyrka”. Därefter har hon på olika sätt jobbat med att implementera kommunens interkulturella strategi tillsammans med forskare, civilsamhälle och förvaltning. Sedan 2016 är hon även kommunens jämställdhetstrateg och samordnare för jämlikhet kopplat till organisationen.

Vanja är utbildad religionsvetare och har under många år varit ideellt engagerad i frågor som rör jämställdhet och jämlikhet. Hon har varit med och startat föreningen Streetgäris som är en intersektionell rörelse för kvinnor och icke-binära som stöttar, lär ut och inspirerar varandra genom empowerment (egenmakt), solidaritet och gemenskap. Vanja är vice ordförande i insamlingsstiftelsen Guds Hus som är ett fredsbygge i samarbete mellan Muslimernas förening i Nacka, Stockholms Katolska stift och Svenska kyrkan, Nacka församling. Vanja är även sekreterare i föreningen Mer barnkultur som jobbar för att öka utbudet av barnkultur med ett modernt afrosvenskt perspektiv och på så sätt bidra till förebilder och att motverka afrofobin i samhället.

Hon medverkar i metodverkstaden Jämställdhetsbudgetering del 2: fördjupa jämställdhetsanalysen. 

VanjaMöller Zousouho