fbpx

En feministisk definition av SRHR

Tid: Onsdag 30/1, 13.00-14.00
Lokal: The Sea (Clarion)

Spår: OMVÄRLDSBEVAKNING

Sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, SRHR, har varit en viktig och omstridd pelare i arbetet för mänskliga rättigheter sedan mitten av 90-talet. Länge har kampen för abort, preventivmedel och sex- och samlevnadsundervisning varit de mest prioriterade SRHR-frågorna. Vad innebär rätten att bestämma över sin egen kropp för olika grupper av kvinnor och män i Sverige idag? Hur har tillståndet för SRHR påverkats av migrationsströmmar, segregation och växande klassklyftor? Hur förhåller sig SRHR till prostitution, surrogatmödraskap, pornografi och andra former av handel med kvinnors kroppar?
Medverkande:
Olga Persson, generalsekreterare Unizon
Annika Olsson, chef analys och uppföljning, Jämställdhetsmyndigheten
Per-Anders Sunesson, ambassadör mot människohandel, Utrikesdepartementet
Efraim Gomez, enhetschef FN-politik, Utrikesdepartementet
Moderator: Carin Göransson Cederstrand

gaelle marcel