Maria Price

Kanslichef på Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA)

Maria Price är kanslichef på Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera jämförelser mellan kommuner och landsting och erbjuder därför den öppna och kostnadsfria databasen Kolada. Här kan jämförelser av könsuppdelad statistik göras på ett enkelt sätt. Detta underlättar det analysarbete som är nödvändigt för att åstadkomma förändring där den behövs som mest.

RKA har även fått regeringens uppdrag att ta fram nyckeltal som stöd för kommuners och landstings genomförande av Agenda 2030.

Maria Price medverkar i metodverkstäderna Jämställdhetsbudgetering steg 1 och 2.

Maria Price