Anders Eriksson

Jämställdhetsstrateg, Malmö stad

Anders Eriksson har under 15 år arbetat med verksamhetsutveckling, verksamhetsuppföljning och  projektledning inom arbetsmarknad, integration och vuxenutbildning. Sedan 2011 har Anders lett Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering.

Malmö stad vann det första nationella jämställdhetspriset och är en Modellkommuner för hållbar jämställdhet. Framförallt har arbetet resulterat i förbättringar för brukare av Malmö stads verksamheter.

För Anders är jämställdhet en avgörande del av lösningen för en hållbar framtid. På Forum jämställdhet kommer han och Katarina Fehir att hålla en metodverkstad om vad en gör när det inte går som det är tänkt: När allt är riggat – men inte tillräckligt händer.

Anders Eriksson