fbpx

Hur kan feminismen ta kampen för klimatet?

Tid: Torsdag 31/1, 11.00-12.00
Lokal: Stora salen

Spår: SAMHÄLLETS UTMANINGAR

Jämställdhet mellan kvinnor och män är så väl en förutsättning som ett verktyg för att uppnå en hållbar utveckling. Därför är jämställdhet både ett eget mål och ett genomgående perspektiv i Agenda 2030. Enligt den senaste larmrapporten från FN:s klimatpanel måste världens koldioxidutsläpp börja minska Inom tio år för att år 2050 kunna nå noll. Hur ska det gå till? Och vilken roll kan jämställdhet och kampen för kvinnors rättigheter i världen spela i arbetet för hållbar utveckling? Vilka slutsatser kan dras utifrån COP24 i Katowice?

Medverkande:
Beatrice Rindevall, chefredaktör, Supermiljöbloggen
Linnéa Engström, europaparlamentariker (Mp)
Hannah Stanton, ledamot Agenda 2030-delegationen
Anna Giotas Sandquist, senior konsult, KPMG

Moderator: Per Grankvist