fbpx

AI som utmanar patriarkatet

Tid: Torsdag 31/1, 09.00-09.30
Lokal: Stora salen

Spår: OMVÄRLDSBEVAKNING

Så länge artificiell intelligens, AI, fortsätter att konstrueras av män och utgår från data som ofta baseras på fördomar så kommer morgondagens teknik att förstärka stereotyper och skillnader mellan kvinnor och män. Att en stor del av den tekniska utvecklingen drivs av aktörer som är kopplade till sex- och krigsindustrin har en inverkan på vilken typ av artificiell intelligens som växer fram.  Hur kan vi bygga mer demokratiska, etiska och jämställda självlärande tekniska lösningar som inte upprepar mänsklighetens misstag?

Medverkande:
Samir Saran, ordförande ORF (Observer Research Foundation)

Moderator: Carolina Olsson, community manager och medgrundare, East Sweden Game