Alán Ali

Ordförande, MÄN

Alán Ali  är ordförande för den ideella feministiska organisationen MÄN som startade för att engagera män mot mäns våld mot kvinnor. De arbetar med att förändra destruktiva normer kring maskulinitet för att minska mäns våld. Deras vision är en jämställd värld utan våld.  

Alán bytte bilverkstaden mot högskolebänken och studier i genusvetenskap, migration, sexualitet och samlevnad. Ett brinnande intresse kring destruktiv manlighet tog fart efter arbete med attitydpåverkan riktad till unga killar som utvecklat en kriminell livsstil. Alán har också suttit 10 år i RFSU:s förbundsstyrelse.

Alán Ali sitter i Forum Jämställdhets Advisory Board och medverkar i seminariet Incels – hur kan vi förstå dem?

Alan Ali