fbpx

Åsa Lindhagen

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation (Mp)

Åsa Lindhagen är Sveriges jämställdhetsminister sedan våren 2019. Hon har en bakgrund som civilingenjör och har varit socialborgarråd i Stockholm. Hon är även minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Åsa Lindhagens politiska engagemang grundar sig i en önskan att vara med och ta ansvar för den värld vi lever i. Hon har två jämställdhetsfrågor som är extra viktiga för henne. Det ena är att öka kvinnors ekonomiska makt och det andra är att minska mäns våld mot kvinnor.

”Vi kan aldrig acceptera att människor inte har makten över sina egna liv. Regeringen jobbar för ökad jämställdhet på alla nivåer, att stärka barns rättigheter, att bekämpa våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Vi står tydligt upp för alla människors lika värde.”

Åsa Lindhagen medverkar i passen Jämställdhet som motkraft mot segregation och Lever Sverige upp till Beijing platform for Action?

Fotograf: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Fotograf Kristian Pohl/Regeringskansliet