Åsa Rönnbäck

Forskare och konsult inom kvalitetsutveckling

Åsa Rönnbäck är forskare, föreläsare och rådgivare vid Förbättringsakademin. Hon arbetar med kvalitetsutveckling utifrån ett brett perspektiv, där metoder och verktyg inom kvalitetsutveckling är ett stöd för hållbar utveckling. De senaste tio åren har fokus varit dels interaktiv forskning, vilket innebär att driva forskning som bidrar både till en teoretisk och praktisk nytta, och dels modell- och metodutveckling som stöd för att leda en verksamhet för framgång. Åsa har bland annat ansvarat för utvecklingen av den nationella forskningsbaserade ledningsmodellen SIQ Managementmodell.

Åsa medverkar i passet Jämställdhet som stöd i kvalitetsutvecklingen

Åsa Rönnbäck