fbpx

Bryt tystnaden om sexuella trakasserier i arbetslivet

Tid: Torsdag 31/1, 14.15-15.30
Lokal: VIP/Norra hamn

METODVERKSTAD
Föranmäl dig här*

I spåren av #metoo har den fackliga centralorganisationen TCO tagit fram en ny handbok mot sexuella trakasserier. Om #metoo ska leda till en bättre och tryggare arbetsmiljö måste det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier på arbetsplatserna stärkas.

I denna metodverkstad används interaktiv teater för att skapa en diskussion om svåra ämnen. Syftet är att ingjuta mod och självförtroende och ge en möjlighet att inspireras av varandras erfarenhet för att bli stärkt i sitt arbete. Deltagarna får utrymme att reflektera tillsammans med skådespelarna och får med sig verktyg från TCO:s handbok mot sexuella trakasserier.

Medverkande
Anna Marking, Teater Tage Granit
Susanne Lindberg, Teater Tage Granit
Ulrika Hagström, utredare arbetsmiljö, TCO

*Föranmälan kan göras tidigast 7/1 kl 8:00.