Bygga broar mot hedersförtryck

METODVERKSTAD

Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas av att familjer eller grupper begränsar framförallt flickors, men även pojkars, liv. Det kan handla om att inte få umgås med vem du vill, inte få delta i vissa aktiviteter eller välja vilka kläder du ska ha på dig. Föreningen Bygga broar har utvecklat metoder för att stärka personalens bemötande, förhållningssätt och kompetens ur ett interkulturellt perspektiv. Metoderna hjälper verksamheten att motarbeta hedersrelaterat förtryck för att istället stärka barns och ungas rättigheter. Följ med på resan mot goda och tillitsfulla relationer mellan personal, föräldrar och barn!

Medverkande:
Linda Ohlsson, Acting for Change
Emmelie Rönnblad, samordnare,  Bygga broar, Västra Hisingen

unsplash_jordanwhitt