Charlotta Faith-Ell

Ordförande, Nätverket Jämställdhet i transportsektorn och forskningsansvarig, WSP

Charlotta Faith-Ell är ordförande i Nätverket Jämställdhet i transportsektorn och Forskningsansvarig på WSP. Hon forskar och skriver om jämställdhetsintegrering i transportplaneringen och har tillsammans med Lena Levin på VTI tagit fram en modell för hur man kan operationalisera de jämställdhetspolitiska målen i transportplaneringen. Vidare har hon tillsammans med Lena Levin tagit fram en modell för Jämställdhetskonsekvensbeskrivning (JKB) i transportplaneringen. Hon har bland annat skrivit böckerna Kön i trafiken och Transportplanering i förändring – en handbok om jämställdhetskonsekvensbedömning.

Charlotta menar att vi behöver utmana cirkelresonemanget kring mäns och kvinnors resande för att kunna uppnå ett jämställt transportsystem. Det vill säga att vi måste se transportsystemet som en facilitator for att uppnå ett jämställt samhälle.

Charlotta Faith-Ell medverkar i seminariet Ett jämställt transportsystem

lotta faith ell