Christian Dymén

Forskare och konsult, Trivector

Christian Dymén är teknologie doktor inom urbana och regionala studier och har en civilingenjörsexamen i lantmäteri. I sin roll som konsult har Dymén lång erfarenhet av uppdrag kopplade till jämställdhet, jämlikhet och social hållbarhet inom transport- och samhällsplanering. Dymén har även stor erfarenhet av att facilitera komplexa trafik- och transportplaneringsprocesser. Uppdragsgivare är framförallt kommuner, regioner och nationella myndigheter såsom Trafikverket och Trafikanalys. Därutöver har Dymén lång erfarenhet av forskning som befinner sig i gränslandet mellan feministisk teori, maskulinitetsteori, och hållbarhet i samhällsplanering, där en viktig utgångspunkt är att jämställdhet i transportsektorn är en förutsättning för att uppnå ett hållbart samhälle som kan bidra till att nå våra klimatmål.

Christian Dymén medverkar i seminariet Ett jämställt transportsystem

Christian Dymén Traffic