Christina Lundgren

Kommunstyrelsens vice ordförande, Hedemora (C)

Christina Lundgren är vice ordförande i kommunstyrelsen i Hedemora kommun sedan 4 år tillbaka och har varit en del av det politiska styret som i över ett decennium aktivt arbetat med jämställdhet, jämlikhet och integration i Hedemora. Christina är även ordförande i den lokala avdelningen av Centerkvinnorna sedan många år.

Att fler kommuner ska arbeta med jämställdhets -och jämlikhetsintegrering är ett av Christinas mål. Jämställdhets – och jämlikhetsintegrering handlar om kvalitetsarbete och att på ett systematiskt sätt säkerställa att alla invånare oavsett bakgrund erbjuds likvärdig service.

På forum Jämställdhet kommer Christina att berätta om Hedemora kommuns deltagande i SKL:s projekt Modellkommuner och om hur arbetet hjälpt kommunen att systematisera och effektivisera sitt förbättringsarbete genom att jämställdhetsintegrera arbetet med styrning och ledning samt olika verksamheter. Christina kommer även att dela med sig av framgångsfaktorer i Hedemoras arbete med jämställdhets – och jämlikhetsintegrering för att inspirera fler att gå från teori till praktik.

Christina medverkar i passet Jämställdhet som stöd i kvalitetsutvecklingen

Christina Lundgren3 (002)