Clara Berglund

Generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby

Clara Berglund är generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby. Hon är också projektledare för Forum Jämställdhet som är Sveriges största jämställdhetskonferens och som särskilt fokuserar på jämställdhetsintegrering. Clara har tidigare arbetat som ledarskribent på Västmanlands Läns tidning, VLT, samt på Centerpartiets riksorganisation med särskilt fokus på att stötta lokala och regionala förtroendevalda. Hon sitter i Jämställdhetsmyndighetens insynsråd.

Om Sveriges Kvinnolobby

Sveriges Kvinnolobby är en obunden paraplyorganisation för kvinnorörelsen i Sverige. Vårt arbete vilar på feministisk grund och utgår från FN:s Kvinnokonvention, CEDAW, och Handlingsplanen från Peking. Bland våra 49 medlemsorganisationer finns kunskap och erfarenheter från av delar av samhället. Vi har startat Lön hela dagen – landets bredaste samarbete för jämställda löner. Vi driver Reklamera, en folkrörelse mot könsdiskriminerande reklam. Vi har skickat boken Alla borde vara feminister till alla svenska 16-åringar.

Sveriges Kvinnolobby granskar årligen regeringens budget ur ett jämställdhetsperspektiv. Vi undersöker hur medel fördelas mellan kvinnor och män och om den förda politiken leder till ökad jämställdhet. Under åren har vi utvecklat en unik metod för budgetgranskning ur ett jämställdhetsperspektiv. I 2017 års budget fokuserade vi särskilt på regeringens satsningar för etablering av nyanlända på arbetsmarknaden. Granskningen visar att nyanlända män får dyrare, mer effektiva och tidigare insatser än nyanlända kvinnor. I budgeten för 2018 har vi följt upp hur regeringens satsningar på förlossningsvården har använts. Vår rapport visar bland annat att medlen trots stora behov inte har gått till ökad bemanning av barnmorskor.

Clara Berglund medverkar bland annat i metodverkstäderna Träffa rätt i jämställdhetsarbetet med Perspektivkompassen  och Jämställdhetsbudgetering steg 3.

_30B5731-Edit-Edit-6