Efraim Gómez

Enhetschef FN­-politik, Utrikesdepartementet

Efraim Gómez är chef för utrikesdepartementets enhet för FN-politik. Enheten är fokalpunkt i regeringskansliet för SRHR-frågor, samt har organisationsansvar för UN Women och FN:s befolkningsfond och -program (UNFPA). Efraim har dessförinnan varit chef för utrikesdepartementets enhet för säkerhetspolitik, chef för statsrådsberedningens enhet för internationella och EU-frågor, samt varit stationerad vid Sveriges EU-representation i Bryssel, Sveriges FN-representation i New York samt Sveriges ambassad i Abuja (Nigeria). I NY förhandlade han jämställdhetsfrågor, mänskliga rättigheter och barnrättsfrågor. Innan han började på utrikesdepartementet 2007 arbetade Efraim inom svenska civila samhället, företrädesvis med parlamentariskt samarbete inom icke-spridnings- och nedrustningsfrågor.

Efraim Gomez medverkar i seminariet En feministisk definition av SRHR

Efraim Gomez kvadrat