Ekonomisk jämställdhet för personer med funktionsnedsättning

Tid: Torsdag 31/1, 10.00-10.45
Lokal: Lilla salen

Spår: SAMHÄLLETS UTMANINGAR

Kvinnor med funktionsnedsättning bedömer i högre utsträckning än män med funktionsnedsättning att deras arbetsförmåga är nedsatt. Vad innebär det jämställdhetspolitiska delmålet om ekonomisk jämställdhet för personer med funktionsnedsättning? Vad krävs för att kvinnor med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut?

Myndigheten för delaktighet presenterar sin och Jämställdhetsmyndighetens pågående kartläggning av utmaningarna för att nå målet.

Medverkande:
Romina Ramos, utredare, Myndigheten för delaktighet
Maria Johansson, ordförande FQ, Forum – Kvinnor och funktionshinder 

Moderator: Thor Rutgersson, författare

action-1846427_1920