Ekonomiskt bistånd på lika villkor

Spår: ORGANISATIONENS UTMANINGAR

Ekonomiskt bistånd försörjer samhällets mest utsatta människor samtidigt som de får stöd på vägen mot arbete eller andra inkomster. Genom att bygga in ett jämställdhetsperspektiv i bedömningen av kvinnors och mäns behov, utbetalning av bistånd och utformning av insatser kan verksamheten effektiviseras. Socialstyrelsen presenterar sin kartläggning av socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv och lanserar sitt metodstöd. Presentationen illustreras med goda exempel från flera kommuner.

Medverkande:
Anette Agenmark och Samira Aqil, utredare, Socialstyrelsen

photo-1518600570419-81324064e9ae