fbpx

30. Elektras hjältar motverkar killars hedersförtryck

/ METODVERKSTAD /
*föranmäl dig här

Tid: 11.15–12.00
Lokal: K12
Mål 4 God utbildning, Mål 5 Jämställdhet, Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Flickors och unga kvinnors sexualitet och relationer begränsas ofta av hedersrelaterat våld och förtryck. Unga män är ofta dem som utför det hedersrelaterade våldet genom övervakning och bestraffning av till exempel syskon och kusiner. I den här metodverkstaden visar Elektra smakprov på hur deras femstegsutbildning Sharaf-grupp i mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokrati för killar kan se ut. I utbildningen får unga killar kunskap om att hedersförtryck är ett brott mot mänskliga rättigheter och blir efter utbildningen utsedda till hjältar som kan sprida informationen vidare.

Medverkande:
Armin Azadkhah, verksamhetsansvarig, Fryshuset Elektras hjältar
Louise Källgård, verksamhetsansvarig, Fryshuset Elektras hjältinnor

hedersförtryck