Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Tid: Torsdag 31/1, 10.00-10.45
Lokal: The Sea (Clarion)

Spår: OMVÄRLDSBEVAKNING

Sedan 2017 har Sverige en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin ska vara en hjälp för att öka effektiviteten, kvaliteten och långsiktigheten i arbetet med jämställdhetspolitikens sjätte delmål ”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra”. Strategin gäller i 10 år och regeringens ambition med strategin är att genomföra ett perspektivskifte. Dels fokuserar strategin på att förebygga våldet, dels lyfts mäns ansvar och delaktighet i arbetet mot våld fram. I detta seminarium berättar Deepati Forsberg och Lisa Lindström på Jämställdhetsmyndigheten om myndighetens arbete med att göra strategin känd, öka samordningen och bidra med kunskap, metoder och stöd i genomförandet av strategin.

Medverkande:
Deepati Forsberg, samordnare, Jämställdhetsmyndigheten
Lisa Lindström, utredare, Jämställdhetsmyndigheten

Felix Mittermeier