Jämställt bemötande med Skatteverket

Tid: Torsdag 31/1, 11.00-12.00
Lokal: Hägnan/Världsarvet

METODVERKSTAD
Föranmäl dig här*

Som en del av sin jämställdhetsintegrering har Skatteverket sedan fyra år intensifierat arbetet med att öka insikten hos sina medarbetare om hur normer för bland annat kön kan styra hur vi beter oss när vi möter människor privat och på jobbet. Arbetet har bland annat lett till mätbara förbättringar i servicekontorens bemötande av allmänheten. I denna metodverkstad visar Skatteverket avsnitt ur sin bemötandeutbildning och demonstrerar strategier och verktyg som kan användas för att säkerställa att alla som kommer i kontakt med myndigheten ska få ett gott och likvärdigt bemötande.

Medverkande
Camilla Lindholm, jämställdhetssamordnare, Skatteverket
Anders Stridh, strateg, Skatteverket

*Föranmälan kan göras tidigast 7/1 kl 8:00.

brooke cagle