fbpx

Ett jämställt transportsystem 

Tid: Torsdag 31/1, 14.15-15.30
Lokal: The Sea (Clarion)

Spår: OMVÄRLDSBEVAKNING

För att Sverige ska kunna leva upp till målet i Agenda 2030 om att tillhandahålla säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla krävs ett genomgående jämställdhetsperspektiv. Kvinnor och män har idag olika resmönster. På vilket sätt skiljer de sig åt?

I detta pass diskuterar forskare, experter och praktiker hur vi kan arbeta för att våra transportsystem ska tillgodose både kvinnors och mäns transportbehov, och samtidigt bli mer hållbara. Hur kan vi sträva mot ett mer jämställt samhälle genom att utmana stereotypa transportval?

Medverkande:
Charlotta Faith-Ell, ordförande, Nätverket Jämställdhet i transportsektorn och forskningsansvarig, WSP 
Christian Dymén, forskare och konsult, Trivector
Jennie Björstad, sociolog Living Cities, Pedalista
Anna Bergfors, avdelningschef trafikavdelningen, Eskilstuna kommun
Lenita Ericson, kommunalråd, Luleå (S)
Moderator: Per Grankvist