Eva Ekselius

Journalist och författare, tillhör Stockholms Judiska församling

Eva Ekselius är journalist och författare, tillhör Stockholms Judiska församling, sitter i styrelsen för Progressiv Judendom i Stockholm. Under många år i styrelsen för Kvinna till Kvinna och Svenska PEN, med resor bl.a. på Balkan, i Mellanöstern (Israel/Palestina) och Ukraina; förf. till bl. a boken Våld mot kvinnor.

Eva skriver ”Judendomen är, liksom kristendomen och islam, i grunden patriarkal. I alla religionerna förs en kamp för att rätta till detta. Men det måste ske med insikt om våra olika historiska förutsättningar och utan att göra våld på den yttrande- och religionsfrihet som är demokratins grund”.

Eva Ekselius medverkar i seminariet Feminister i religiösa samfund

eva ekselius