Eva Nordmark

Ordförande, TCO

Eva Nordmark är sedan 2011 ordförande i TCO som är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 14 fackförbund med nästan 1,4 miljoner medlemmar. Som ordförande i TCO vill Eva bidra till ett hållbart och framgångsrikt arbetsliv för alla landets tjänstemän.

Eva Nordmark kommer från Luleå och har en lång erfarenhet av politisk och facklig verksamhet. Intresset för samhällsfrågor började tidigt och redan som tjugoåring blev hon ledamot i kommunfullmäktige och några år senare kom hon in i riksdagen för Socialdemokraterna.

Eva medverkar i Jämställdheten i det nya politiska landskapet

Eva Nordmark_kvadrat