Grundkurs i jämställdhetsintegrering

METODVERKSTAD

Innan Forum Jämställdhets invigning erbjuder vi en grundkurs i jämställdhetsintegrering. Här får du svar på frågor som: Vad är skillnaden mellan jämställdhet och jämlikhet? Vad är jämställdhetsintegrering? Och hur hänger jämställdhetsintegrering ihop med verksamhets- och kvalitetsutveckling? Under passet presenterar Sveriges kommuner och landsting, SKL, sin vägledning för jämställdhetsintegrering som tagits fram med hjälp av de kommuner som kommit längst när det gäller att bygga in jämställdhet i ledning och styrning. Grundkursen fokuserar på grunderna i jämställdhetsintegrering och gör det lättare för dig att ta tillvara resten av konferensens innehåll.

Medverkande:
Katarina Olsson, jämställdhetsexpert och konsult
Ulrika Eklund, jämställdhetsexpert och konsult
Marie Trollvik, projekteldare Modellkommuner, Sveriges kommuner och landsting (SKL)

photo-1472289065668-ce650ac443d2