Gunilla Grenö

VD, Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation

Gunilla Grenö är VD för Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO. BAO organiserar så gott som samtliga banker i Sverige. Även bankerna närstående företag som försäkrings-, finans-, fond-, kredit-, data- och fastighetsföretag ingår i BAO. Till BAO hör även vissa andra typer av företag såsom hypoteksföreningar och fondmäklare. BAO har ca 150 delägare vilka sysselsätter ca 47 000 arbetstagare.

BAO driver tillsammans med Finansförbundet ett partsgemensamt projekt under namnet Lika lön. Utgångspunkten för projektet lades fast i ett kollektivavtal för perioden 2011-2014 där parterna enades om att det under avtalsperioden skulle ske ett särskilt arbete för att åtgärda osakliga löneskillnader för lika arbete i bank- och finans­branschen. I kollektivavtalet som gäller från och med den 1 januari 2015 har parterna enats om att detta arbete ska fortsätta och kompletteras med ett arbete kring lika lön för likvärdigt arbete.

Gunilla Grenö medverkar i Bank- och finanssektorns åtgärder mot löneskillnader.

Gunilla-Grenö_BAO