Hanna Lundborg

Projektledare och samordnare , Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Hanna Lundborg är projektledare och samordnare på Sveriges kommuner och landsting, SKL. Hon samordnar organisationens arbete med öppna jämförelser. Hanna är socionom i grunden och intresserade sig tidigt för att arbeta med med kvalitetsfrågor. Först inom socialtjänst och senare vad gäller all kommunal verksamhet.

Att styra med resultat är något Hanna Lundborg brinner för, men det behöver göras på rätt sätt. Idag finns hur mycket statistik som helst, problemet är inte att hitta indikatorer utan att att sålla och välja de som styr rätt i verksamheterna. Utmaningen är också att inte bara mäta och mäta, utan att använda resultaten! Tolka, analysera, förändra – så att det blir bättre för dem vi är till för.

Men hur vet vi vad som är rätt? Analysen av resultaten är viktig. Genom att jämföra resultaten över tid, med andra och inte minst dela upp dem på kvinna/man eller flicka/pojke får vi ett bredare analysunderlag som ger större förståelse och ökar träffsäkerheten på åtgärderna.

Hanna Lundborg medverkar i passen:
Jämställdhetsbudgetering steg 1: Hur mäter vi jämställdhet?
Jämställdhet som stöd i kvalitetsutvecklingen.

Hanna Lundborg