Henric Trotzig

Medgrundare av Genews

Med lång erfarenhet från den politiska teknikscenen i Silicon Valley har Henric ett unikt globalt perspektiv på hur vi kan använda teknik för att förbättra världen. Tillsammans med Olga Stern driver han Genews, ett verktyg som mäter hur genus framställs i media. Med hjälp av detaljerad statistik kan nyhetstidningar snabbt få reda på hur jämställda deras artiklar är.

Henrik leder passet Genews – digitalt verktyg för att mäta representation.

Länk till Genews hemsida finns här.

henric-trotzig