fbpx

Hur jämställdhetsintegrerar vi kunskapsstyrningen av sjukvården?

Tid: Torsdag 31/1, 14.15-15.30
Lokal: Lilla salen

Spår: ORGANISATIONENS UTMANINGAR

För att skapa en mer jämlik och bättre sjukvård i hela Sverige arbetar landsting och regioner för att införa ett nytt gemensamt system för kunskapsstyrning. Genom systemet ska sjukvården bli bättre på att samla in, analysera och använda sig av den kunskap som finns i varje patientmöte. Kan utvecklingen av styrningen bidra till delmålet om jämställd hälsa som säger att kvinnor och män, flickor och pojkar ska erbjudas vård på lika villkor? Hur ser vi till att forskning och information om kvinnors och mäns olika sjukdomar och behov alltid ingår i den kunskap som ska överföras inom systemet?

Medverkande:
Goldina Smirthwaite, handläggare vård och omsorg, Sveriges kommuner och landsting, SKL
Mikael Bengtsson, regionutvecklare, Kunskapscentrum för jämlik vård
Olov Grankvist, sektionschef och specialistläkare, Region Norrbotten

Moderator: Camilla Wagner, styrelseledamot, Sveriges Kvinnolobby