fbpx

Innovativ samverkan mellan akademi och näringsliv

Tid: Torsdag 31/1, 11.00-12.00
Lokal: Lilla salen

Spår: OMVÄRLDSBEVAKNING

De senaste åren har innovativa former för samverkan mellan genusforskare och näringsliv utvecklats i olika delar av landet. Två exempel är Genusakademin vid Karlstads universitet och Gender Contact Point vid Luleå tekniska universitet, som båda involverar mansdominerade industriföretag. Syftet med plattformarna är att göra jämställdhetsforskning mer tillgänglig för företag och andra organisationer genom att dessa får hjälp med konkreta jämställdhetsutmaningar. Vid seminariet diskuteras vilka strategier som använts och vilka utmaningarna och framgångsfaktorerna är i skapandet av dessa samverkansarenor.

Medverkande:
Paula Wennberg, projektledare Gender Contact Point, Luleå tekniska universitet
Ulf Mellström, projektledare Genusakademin, Karlstads universitet
Linda Lundmark, produktionschef, Tromb

Moderator: Malin Lindberg, professor, Luleå tekniska universitet