Jämställdhet som stöd i kvalitetsutvecklingen

Tid: Onsdag 30/1, 13.00-14.00
Lokal: Stora salen

Spår: ORGANISATIONENS UTMANINGAR

Genom att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla delar en organisation kan den ordinarie verksamheten utvecklas. Jämställdhetsperspektivet hjälper organisationen att identifiera och förstå problem och brister i verksamheten samt att formulera sätt att förbättra och effektivisera system och arbetssätt. Ta ditt kvalitetsarbete till nya höjder med hjälp av jämställdhet. Detta seminarium ger en fördjupning inom jämställdhetsintegrering.

Medverkande:
Anna Giotas Sandquist, senior konsult KPMG
Hanna Lundborg, projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Christina Lundgren, kommunstyrelsens vice ordförande, Hedemora (C)
Åsa Rönnbäck, forskare och konsult inom kvalitetsutveckling, Förbättringsakademien

Moderator: Jesper Jansson, fristående konsult och jämställdhetsexpert

Tim Bish