Jämställdhet som stöd i kvalitetsutvecklingen

Spår: ORGANISATIONENS UTMANINGAR

Genom att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla delar en organisation kan den ordinarie verksamheten utvecklas. Jämställdhetsperspektivet hjälper organisationen att identifiera och förstå problem och brister i verksamheten samt att formulera sätt att förbättra och effektivisera system och arbetssätt. Ta ditt kvalitetsarbete till nya höjder med hjälp av jämställdhet. Detta seminarium ger en fördjupning inom jämställdhetsintegrering.

Medverkande:
Anna Giotas Sandquist, senior konsult KPMG
Hanna Lundborg, handläggare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Kristina Lundgren, kommunstyrelsens ordförande, Hedemora (S)
Fler medverkande tillkommer.

Tim Bish