Jämställdhetsarbete och transinkludering – så kommer vi vidare

Tid: Torsdag 31/1, 10.00-10.45
Lokal: Stora salen

Spår: ORGANISATIONENS UTMANINGAR

Att visa på och åtgärda skillnader i liv och villkor mellan kvinnor och män är grundläggande för allt jämställdhetsarbete. Samtidigt pågår ett viktigt arbete för att synliggöra och stärka transpersoner rättigheter och hälsa. Ofta går dessa olika insatser hand i hand och skapar ett bättre samhälle för alla. Men ibland uppstår utmaningar i form av målkonflikter, terminologi och metodik. Hur kan vi förstå och förhålla oss till att jämställdhetsintegrering ibland krockar med arbetet för transinkludering? Vad behöver göras för att komma vidare?

Medverkande:
Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby
Sandra Ehne, ordförande, RFSL

Moderator: Charlotte Lindmark, skådespelare och folkbildare, Glugg produktion

sebastian Muller