Jämställdhetsbudgetering del 2: Fördjupa jämställdhetsanalysen

METODVERKSTAD

Under det andra steget i Forum Jämställdhets kurs i jämställdhetsbudgetering hjälper vi dig att fördjupa jämställdhetsanalysen av nyckeltal för kvalitet, resultat och kostnader i din kommun, ditt landsting eller din region. Utgångspunkten är RKA:s jämlikhetsintegrerade metod för resultatanalys. Hur kommer det sig att olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar, inte får samma insatser eller uppnår samma resultat i en viss verksamhet? Vad kan göras för att skapa ett bättre och mer jämställt utfall? Utifrån en fördjupad analys kan åtgärder och insatser för att öka jämställdheten identifieras.

Medverkande:
Vanja Möller Zouzouho, utvecklingsledare, Botkyrka kommun
Maria Price, kanslichef, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA)

Steg ett i kursen hittar du här och steg tre kan du läsa mer om här.

Rawpixel