fbpx

Jämställdhetsbudgetering del 3: Mål, indikatorer och uppföljning

Tid: Torsdag 31/1, 13.00-14.00
Lokal: VIP/Norra hamn
Föranmäl dig här* (fullbokat)

METODVERKSTAD

För att kunna förändra fördelningen av resurser och minska skillnaderna mellan män och kvinnor krävs att budgetens mål och indikatorer är könsuppdelade och styr mot ökad jämställdhet. Under det sista steget i Forum Jämställdhets trestegskurs i jämställdhetsbudgetering granskar vi olika organisationers budgetar ur ett jämställdhetsperspektiv med fokus på just utformningen av mål och indikatorer. Deltagarna får även öva sig i att formulera egna målsättningar och mätetal.

Medverkande:
Anna Giotas Sandquist, ordförande, Sveriges Kvinnolobby
Jenny Andersson, sakkunnig arbetsmarknad och ekonomi, Sveriges Kvinnolobby

*Föranmälan kan göras tidigast 7/1 kl 8:00

Här kan du läsa mer om steg ett och två i kursen.