Jämställdhetssäkring av kollektivavtal

METODVERKSTAD

Sveriges Kvinnolobby lanserar sin nya metod för jämställdhetssäkring av kollektivavtal!

I Sverige regleras mycket av de som berör oss allra mest i arbetslivet i kollektivavtal som förhandlas fram mellan fack och arbetsgivare. Det gäller till exempel löner, pensioner och arbetsmiljö. Hur kollektivavtalen utformas får alltså en stor effekt på kvinnors och mäns arbetssituation och inkomst. Hur kan förhandlingsarbetet och kollektivavtalen utvecklas för att ytterligare öka takten mot ett jämställt arbetsliv? I den här workshopen får du testa att analysera kollektivavtal ur ett jämställdhetsperspektiv. Du får också konkreta tips och råd på hur kollektivavtalen kan användas som ett verktyg för att främja jämställdhet.

Medverkande:
Jenny Andersson, sakkunnig arbetsmarknad och ekonomi, Sveriges Kvinnolobby

Unsplash_Tim Gouw