Jana Jakob

Projektkoordinator, Myndigheten för stöd till trossamfund

Jana Jakob arbetar som projektkoordinator på Myndigheten för stöd till trossamfund. Hon jobbar främst med myndighetens utbildningsverksamhet och har inför valet ansvarat för regeringsuppdraget att öka valdeltagandet inom trossamfunden. Tidigare har hon bland annat arbetat för ett tyskt politiskt institut i Hanoi och Berlin. I grunden är hon statsvetare med en master i freds- och konfliktstudier.

Jana Jakob har länge varit engagerad i interreligiösa och jämställdhetsfrågor, både på nationell och internationell nivå. Hon är bland annat ACWAY fellow samt grundare till tjejprojektet ”Soul Sisters”, vilket å ena sidan fokuserar på olika metoder för ”empowerment” av unga kvinnor och å andra sidan motverkar segregation och fördomar genom att skapa gränsöverskridande mötesplatser.

Jana Jacob modererar seminariet Feminister i religiösa trossamfund

Jana_Jakob