Jenny Andersson

Sakkunnig inom ekonomi och arbetsmarknad, Sveriges Kvinnolobby

Jenny Andersson är sakkunnig inom arbetsmarknad och ekonomi på Sveriges Kvinnolobby. Hon driver projektet ”jämställdhet i kollektivavtal” och ansvarar för Sveriges Kvinnolobbys årliga budgetgranskningar. Jenny har tidigare arbetat som utredare inom fackföreningsrörelsen och är övertygad om att arbetsmarknadens parter är nyckeln till att öka takten mot ett mer jämställt arbetsliv.

Jenny Andersson leder metodverkstaden Jämställdhetssäkring av kollektivavtal.

Jenny Andersson