Kajsa Schedwin och Maria Hellbjörn

Kommunikationsbyrån HellbjörnSchedwin

Det går att arbeta med reklam och samtidigt vara snäll. Men då måste människor med makt i reklambranschen sluta göra saker av gammal vana, lägga tid på att sätta sig in i sina kunders målgruppers vardag och ta ansvar för hur reklambudskap påverkar mottagarens uppfattning om världen.

Med den utgångspunkten startade Maria Hellbjörn och Kajsa Schedwin den normkreativa kommunikationsbyrån Hellbjörn Schedwin. Med en antirasistisk och feministisk värdegrund skapar byrån strategier och innehåll för alla typer av kanaler och verksamheter – alltid med ambitionen att knuffa klotet i en mer jämställd och jämlik riktning. Läs mer på deras hemsida.

Kajsa Schedwin och Maria Hellbjörn medverkar i metodverkstaden Kommunicera jämställt!

HellbjörnSchedwin Fotograf Anna Järphammar_liten