Katarina Fehir

Jämställdhetsstrateg Malmö stad

Katarina Fehir arbetar med att leda och samordna Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering sedan många år tillbaka. Katarina har bakgrund inom förändringsarbete och organisationsutveckling inom statlig och kommunal sektor. Katarina delar mångas uppfattning om att jämställdhet är en förutsättning för en mer jämlikt och hållbar värld, något vi alla skulle tjäna på och borde bidra till. Utöver jämställdhet så har hon även samordnat stadens arbete mot diskriminering och är därmed inriktad på att hitta en brygga mellan tvärsektoriella frågor.

På Forum jämställdhet kommer hon och Anders Eriksson att hålla en metodverkstad om vad en gör när det inte går som det är tänkt: När allt är riggat – men inte tillräckligt händer.

 

Katarina Fehir