Katarina Olsson

Jämställdhetsexpert och konsult

Katarina Olsson är en part i Jämställdhetsexperterna som ger utbildningar i Jämställdhetsintegrering för verksamheter som beslutat att leverera likvärdig service och bemötande för kvinnor och män, flickor och pojkar. Katarina arbetar även som strateg för jämställdhetsintegrering i en av Stockholms största stadsdelar Enskede -Årsta -Vantör.

Katarina Olsson leder Grundkurs i jämställdhetsintegrering

Läs mer om henne på www.jamstalldhetsexperterna.se och www.katarinaolsson.se

katarina olsson