Klas Hyllander

Handläggare på Sveriges Kommuner och Landsting

Klas Hyllander arbetar på Sveriges Kommuner och Landsting med att förbättra stödet till förskolor och skolor i det främjande och förebyggande arbetet för kvinnofrid och frihet från våld. Klas har arbetat med frågor om maskuliniteter, jämställdhet och förebyggande av mäns våld mot kvinnor sedan början på 00-talet. Mellan 2003 och 2012 var Klas chef för riksorganisationen Män för Jämställdhet. Klas har också arbetat som fristående konsult med bland annat ledarutvecklingsprogram om jämställt ledarskap riktat till män på högre chefsbefattningar i näringslivet.

Klas Hyllander medverkar i passet Incels – hur kan vi förstå dem.

Klas Hyllander foto