Kristina Heyman

Ombudsman på Finansförbundet

Kristina Heyman arbetar på Finansförbundet med jämställdhets- och mångfaldsfrågor.  Att sprida kunskap om Diskrimineringslagens förbud mot diskriminering och arbetet för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet är en del av Kristinas arbetsuppgifter liksom att arbeta för jämställda löner. ”Lika lön” är en del av kollektivavtalet med BAO och är en partsgemensam satsning för att åtgärda osakliga löneskillnader i bank- och finansbranschen.

Kristina Heyman är en av ledarna av metodverkstaden Åtgärda löneskillnader: Erfarenheter från bank- och finansbranschen

Kristina Heyman_kvadrat