fbpx

Kvinnor – en nyckel till ökat valdeltagande bland utrikes födda

Tid: Onsdag 30/1, 14.15-15.30
Plats: Olga Bardh

METODVERKSTAD
Föranmäl dig här*

Inför valen 2018 har Sveriges Kvinnolobby arbetat för ett ökat valdeltagande i områden med många utrikes födda och där valdeltagandet tidigare varit lågt. Arbetet har bidragit till att andelen som röstade i valen har ökat. Utifrån erfarenheterna och tillsammans med projektets demokratiambassadörer har en metodhandbok tagits fram. Handboken riktar sig till tjänstepersoner, ledning och politiker i kommuner.  Denna metodverkstad tar avstamp i handboken och ger smakprov på verktyg som kan användas för att stärka den demokratiska delaktigheten och öka valdeltagandet bland utrikesfödda.

Medverkande:
Malpuri Groth, sakkunnig makt och inflytande, Sveriges Kvinnolobby

*Anmälan kan göras tidigast 7/1 kl 8:00.