Lena Bernhardtz

Utredare jämställdhetsstatistik, Statistiska Centralbyrån (SCB)

Kvinnor har högre utbildningsnivå än män. Trots det har de lägre lön, lägre inkomst och så småningom lägre pension.

Lena Bernhardtz arbetar med jämställdhetsstatistik på SCB sedan 2008, både nationellt och internationellt. Boken ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet” har kommit ut sedan 1984. I boken presenteras statistik på ett enkelt och lättfattligt sätt som beskriver livet i Sverige för kvinnor och för män.

Lena kommer att presentera statistik från årets bok med exempel från alla sex jämställdhetspolitiska delmål i passet Nationell överblick av jämställdhetsutvecklingen

Bernhardtz Lena (002)