Lena Wängnerud

Professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Lena Wängneruds forskning handlar om politik och jämställdhet i bred bemärkelse. Mer precist arbetar hon med frågor om  politisk representation, vilken betydelse det har att kvinnor finns representerade i politiska  församlingar, kopplingen mellan kön och korruption samt betydelsen av människors oro för samhällets utveckling. Bland hennes böcker märks Gender and Corruption. Historical Roots and New Avenues for Research (redaktör tillsammans med Helena Stensöta), Palgrave 2018 och The Principles of Gender-Sensitive Parliaments, Routledge 2015.

Lena Wängnerud medverkar i seminariet Jämställdheten i det nya politiska landskapet.

Lena Wängnerud