Lenita Ericson

Kommunalråd och kommunstyrelsens vice ordförande (S)

Lenita Ericson (S) är kommunalråd och kommunstyrelsens vice ordförande i Luleå, samt ledamot i regionala kollektivtrafikmyndighetens direktion.

Bland Lenitas politiska fokusområden finns hållbar utveckling, integration, jämställdhet, folkhälsa och infrastruktur. Som politiker drivs hon av värderingar och att inspirera till förändring. Hon beskriver jämlikhet som grunden för ett gott samhälle.

– Orättvisa skillnaden mellan män och kvinnor är helt enkelt åt helsicke fel, det får inte vara så. Det är ett naturligt mål att få bort detta.

Med jämställdhet vill Lenita skapa en kommun där alla kan leva ett gott liv. När jämställdheten förbättras i Luleå får det också positiva effekter för att luckra upp andra former av begränsande strukturer.

Lenita deltar i passet Ett jämställt transportsystem

Lenita Ericson_Luleåfotograferna_kvadrat