Linda Lundmark

Produktionschef, Tromb AB

Linda är produktionschef på Tromb AB, en ny typ av bolag som med sin mix av tech, design och affär hjälper sina kunder att blir mera effektiva, konkurrenskraftiga och redo för fortsatt digitalisering. På Tromb inser man att jämställdhet skapar konkurrensfördelar, ett bra arbetsklimat och stora utvecklingsmöjligheter.

För att lära sig mer och samtidigt integrera med universitet och andra IT-aktörer i dessa frågor deltog man under perioden 2017-2018 i projektet Gender Contact Point. Här blev Trombs bidrag framförallt en checklista för att säkerställa en inkluderande rekryteringsprocess.

Under projektet fick deltagarna många ögonöppnare, som ”vilka representerar Tromb på vår externa webb? I sociala medier? Vilka bilder väljer vi? Och hur formulerar vi oss?” Allt detta har gjort att vi idag kan göra medvetna val på ett helt annat sätt.

Linda Lundmark medverkar i  Innovativ samverkan mellan akademi och näringsliv och  Ett helhetsgrepp om den könsuppdelade arbetsmarknaden.

Linda Lundmark_kvadrat