Emmelie Rönnblad

Emmelie Rönnblad har under många år arbetat inom förskolan och skolan i stadsdelen Västra Hisingen, Göteborgs stad, och arbetar nu också som samordnare för utvecklingsarbetet Bygga Broar i samma stadsdel.

Bygga Broar bygger på att höja yrkesverksammas kunskap och kompetens ur ett interkulturellt perspektiv och att erbjuda verktyg och modeller för hur personalen inom exempelvis förskola, skola och andra verksamheter som möter barn, unga och familjer kan föra processinriktade värdegrundsdialoger i samverkan med föräldrar och vårdnadshavare. Målet med Bygga Broar är att främja en konstruktiv integration, förebygga hedersrelaterat våld och förtryck samt öka barn och ungas känsla av inkludering, trygghet och delaktighet.

Bygga Broar finns idag i Lund, Hörby, Halmstad, Hässleholm, Simrishamn och Västra Hisingen.

Emmelie Rönnblad medverkar i metodverkstaden Bygga broar mot hedersförtryck.

Pressbild Emmelie